Zaväzujeme sa plniť najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov a trvalo zlepšovať ich kvalitu v zmysle normy STN EN ISO 9001:2015.

Ponúkame mnohoročné skúsenosti a kreativitu v engineeringových riešeniach. Našim zákazníkom prinášame cenovo výhodné a inovatívne riešenia.

18 000 hodín /r
plánovanie

01

Plánovanie

Spracovanie konceptov robotických liniek

Oddelenie plánovania sa zaoberá spracovaním konceptov a návrhov robotických liniek od malých častí až po plánovanie celej výroby.

 • Štúdie realizovateľnosti
 • Plánovanie procesu
 • Plánovanie layoutu s komplexným spracovaním výrobných procesov a rozvrhnutím výrobných nástrojov
 • Ergonómia
 • MTM časové analýzy pre manuálne pracoviská
 • Analýza časového cyklu

Konštrukcia

Návrhy prípravkov robotických liniek

Oddelenie konštrukcie sa zaoberá komplexnými návrhmi prípravkov robotických liniek, pričom sa vždy snaží ponúknuť jednoduché a cenovo výhodné riešenia.

 • Upínacie prípravky automatické aj manuálne pre:
  • Bodové zváranie
  • Nitovanie
  • Naváranie skrutiek
  • Spájanie plechov metódou Clinchen
 • Montážne systémy pro rôzne produkty
 • Manipulačné zariadenia robotické, ručné, pojazdové, atď.
 • Meracie a kontrolné prípravky
 • Dopravníková technika
 • Testovacie prípravky
 • Upínacie koncepty, 3D/2D konštrukcia a kusovníky
71 000 hodín /r
konštrukcia

02

54 000 hodín /r
simulácia

03

Simulácia

Tvorba robotických a manuálnych pracovísk

Oddelenie simulácie sa zaoberá tvorbou robotických a manuálnych pracovísk podľa požiadaviek zákazníka.

 • Vyšetrenie časového taktu
 • Konštruktívne uskutočnenie výsledkov plánovania
 • Výber vhodných nástrojov
 • Výber vhodných robotov
 • Vyšetrenia dostupnosti a uskutočniteľnosti
 • Vyšetrenie vhodých umiestnení robotov a prípravkov s ohľadom na časový takt

Aplikácie:

 • Bodové zváranie
 • Zváranie MIG
 • Naváranie skrutiek
 • Spájanie plechov metódov Clinchen
 • Lepenie
 • Meranie plôch pomocou kamier (ISRA)
 • Manipulačné procesy
 • Vkladacie procesy

Off-line programovanie

Vývoj off-line programov pre roboty

Oddelenie off-line programovania robotov sa zaoberá vytvorením, sprevádzkovaním a optimalizáciou off-line programov pre roboty.

 • Vytváranie OLP programov pre roboty ABB, Fanuc, Kuka
 • Vyšetrenie záťažových dát (Vyšetrenie váhy nástroja k zaťaženiu osí (motorov) robota)
 • Vymeranie základne robota vzhľadom k prípravku, stanici a podobne
 • Nahranie a sprevádzkovanie offline programov
 • Optimalizácia jednotlivých programov
 • Optimalizácia taktov
 • Produkčný doprovod pri rozbiehaní liniek
 • Školenie personálu údržby
 • Dokumentácia pre jednotlivého robota alebo linku
22 100 hodín /r
programovanie

04

18 000 hodín /r
dokumentácia

05

Dokumentácia

Dokumentácia k robotickým linkám

Oddelenie dokumentácie sa zaoberá vyhotovením a dodaním príslušnej dokumentácie k linkám vo viacerých jazykoch (EN/DE/CZ/SK)

 • Celkový layout
 • Popis zariadenia BMS
 • Prehľad dielov Fügefolge
 • Harmonogram a činnosti MTM analýza
 • Plány bodového zvárania
 • Pneumatický plán a kusovníky pneumatických dielov
 • Plány médií
 • Plány funkcií
 • Časové plány
 • Plán údržby a opráv
 • Školiaci koncept

Referencie

Svojim partnerom ponúkame komplexné a inovatívne riešenia v oblasti priemyselnej automatizácie aj mimo automobilový sektor.

audi logo

Audi

 • AU 37x / Outside sidewall framing
 • AUDI S1 / Sub frames, Fixture devices for MIG welding
 • AU 736 / Rear ending piece
 • AU 736 / Concept for A-Pillar, rear inside wheelhouse,  door sill board
 • AU 49x / Rear floor integration, rear floor N60 (new development)
 • AU 426 / Engine hood
 • AU27x / Front doors, rear doors
bmw logo

BMW

 • F34/F36 / rear floor
ford logo

Ford

 • Ford Otosan V362 / Front doors, Sliding doors, Cargo doors
 • Ford Otosan V363 / Front doors, Sliding doors, Cargo doors
jaguar

Jaguar Land Rover

 • X540 / Assembly line
lamborghini logo

Lamborghini

 • URUS – rear floor, roof, rear inside wheelhouse, rear ending piece
mercedes-benz logo

Daimler

 • DC W246/C117 / Z1 Underbody, Z2 Inside sidewall, Rastatt-Kecskemet
 • Smart BR 453 / Inside sidewall, outside SW, underbody
 • BR 205 / roof, C-pillar
 • BR 253 / roof, C-pillar
 • BR 238 / roof, C-pillar
porsche logo

Porsche

 • PO536 / Underbody, rear inside wheelhouse
scania logo

Scania

 • LE & Crew cabine doors
seat

Seat

 • SE38x / Front doors, Rear doors
 • SE316 / Front doors, Rear doors
skoda logo

Skoda

 • SK 341 / Mounting fixture devices for front door, back door, engine hood, and hatch door
 • SE 376 / Front floor, tunnel
 • SK 376 /1 / Front floor, tunnel
 • SK 326 / integration, Underbody
 • SK 370 / Front floor+Tunnel / Front wall+UB2
tesla

Tesla

 • Model 3 / Underbody
volkswagen logo

Volkswagen

 • VW Hannover T5 / Longitudinal chassis beam
 • VW 361 / Inside sidewall, rear, A-Pillar inside bottom
 • VW 481 CN / Outside sidewall
 • VN 54x / Underbody
 • VW 38x / Front floor, Underbody 2, Longitudinal beam L/R
volvo logo

Volvo

 • Volvo V526 / Rack Changers, rear underbody
 • Volvo S/E PROJECT / concept study
 • Volvo L541 / doors

Kapacity

Naše interné ročné kapacity v engineeringových riešeniach dosahujú 165 000 hodín.

... v kooperácii viac ako 250 000 hodín.

plánovanie
0
hod./rok

Plánovanie a dokumentácia

programovanie
0
hod./rok

Off-line programovanie

simulácia
0
hod./rok

Simulácia

konštrukcia
0
hod./rok

Konštrukcia

Sme jednou z vedúcich konštrukčných kancelárií.

Viac o nás

Klientom pomáhame vo všetkých vývojových fázach projektu.

Kontaktujte nás