Pracujte pre najlepších

Sme jednou z vedúcich konštrukčných kancelárií v oblasti plánovania, konštrukcie a simulácie komplexných robotických liniek.

Pre naše projekty hľadáme šikovných spolupracovníkov, pre ktorých sú výzvou inovatívne riešenia pre náročných zákazníkov v automobilovom priemysle i mimo neho.

Dbáme na korektný prístup k zamestnancom, osobnostný rast, tímovú práca, motiváciu zamestnancov a vytváranie podmienok pre ich neustále zlepšovanie sa.

Aby ťa práca bavila

Vážime si našich kolegov a ich osobný a pracovný život, preto ti ponúkame niekoľko motivačných benefitov.

V spoločnosti dominuje priateľská atmosféra a medzi sebou si tykáme. Nemáme dresscode, do práce si pokojne môžeš obliecť kraťasy a tričko. Budeš sa podieľať na veľkých projektoch pre automobilový priemysel, ale aj mimo neho a naberieš veľa nových vedomostí od skúsených kolegov.
A to nie je všetko…

Zamestnanecké výhody:
 • vzdelávanie
 • flexibilný pracovný čas
 • firemné akcie
 • bonus pri výročí zamestnanca vo firme
 • nápoje zadarmo (káva, čaj, minerálky a pod.)
 • spoločné raňajky pri štarte projektov
 • zdravá streda (každú stredu ovocie, jogurt,…)
 • poskytnutie parkovacieho miesta pre zamestnanca
 • prémiový systém
Pre vedúcich projektov plus benefity:
 • Mobilný telefón na súkromné účely
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Auto aj na súkromné účely
 • Preplatenie dopravy do práce

Hľadáme talenty na pozície

Konštruktér Catia V5

Popis pracovnej pozície

Vykonávať konštruktérske práce v súlade so zadaním zákazníka, vedúceho projektu a vedúceho konštrukcie.

Konštrukčnými prácami sa rozumie:

 • tvorba modelov v 3D
 • tvorba výrobno-výkresovej dokumentácie podľa zákazníckych noriem, zvyklostí a interných predpisov
 • zmenové riadenie
 • technické práce potrebné pre tvorbu sprievodnej  dokumentácie a iné projektové účely
 • dodržiavať termíny konštrukčných a technických prác
 • dodržiavať pravidlá a smernice kvality konštrukčných a technických prác
 • kontrola úplnosti, správnosti a kvality pridelenej práce

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť pri riešení úloh
 • technické myslenie
 • dôslednosť
 • zmysel pre zodpovednosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • flexibilita
 • analytické schopnosti
 • spoľahlivosť
 • príjemné vystupovanie
 • ochota cestovať

Zaujala ťa pracovná ponuka?

Inžinier simulácií

Popis pracovnej pozície

 • samostatné plánovanie a simulácia výrobných liniek karosérií automobilov
 • virtuálne preverovanie výrobného procesu – dostupnosť a funkčnosť všetkých zariadení
 • plánovanie procesu vrátane taktovacích diagramov a optimalizácie
 • prípadné Offline programovanie robotov
 • práca v programoch Process Simulate/RobCad (zaškolenie)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť pri riešení úloh
 • technické myslenie
 • dôslednosť
 • zmysel pre zodpovednosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • flexibilita
 • analytické schopnosti
 • spoľahlivosť
 • príjemné vystupovanie
 • ochota cestovať

Zaujala ťa pracovná ponuka?

Vedúci projektu

Popis pracovnej pozície

 • samostatné vedenie projektu
 • vedenie a úzka spolupráca s vedúcimi pracovníkmi pre oblasť konštrukcie a simulácie
 • plánovanie, realizácia, riadenie a kontrola projektu od začiatku projektu až po prebratie projektu zákazníkom
 • definovanie priorít v rámci tímu
 • optimalizácia CAD procesov
 • zabezpečovanie plnenia cieľov projektu a dodržiavania štandardov
 • vytváranie kalkulácií nákladov, sledovanie a kontrola nákladov, evidencia nákladov
 • vytváranie podkladov k naceneniu dopytov
 • kontrola úplnosti, správnosti a kvality pridelenej práce
 • inžinierske činnosti
 • komunikácia so zákazníkom
 • vytváranie reportov
 • dodržiavanie termínov prác, príp. definícia nových náhradných termínov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • skúsenosti s vedením tímu a jeho motivácie
 • samostatnosť pri riešení úloh
 • spoľahlivosť
 • iniciatíva
 • dôslednosť
 • schopnosť pracovať v tíme a viesť tím
 • organizačné a analytické schopnosti
 • príjemné a proaktívne vystupovanie
 • flexibilnosť
 • ochota cestovať
 • znalosť AJ/NJ

Zaujala ťa pracovná ponuka?

Plánovač

Popis pracovnej pozície

 • spracovanie výrobnej dokumentácie podľa podkladov
 • správa „Layoutu“ v programe Microstation
 • tvorba taktovacích diagramov
 • tvorba návodov k obsluhe
 • tvorba kabelových trás a plánu základní
 • tvorba pneumatických plánov
 • konfigurácia ventilových terminálov
 • tvorba funkčných plánov
 • tvorba lepiacich plánov
 • vypracovanie prehľadu funkcie stanice
 • vytvorenie operačnej a zdrojovej štruktúry v programe Process Designer
 • previazanie operačnej štruktúry v programe Process Designer

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť pri riešení úloh
 • technické myslenie
 • dôslednosť
 • zmysel pre zodpovednosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • flexibilita
 • analytické schopnosti
 • spoľahlivosť
 • príjemné vystupovanie
 • ochota cestovať

Zaujala ťa pracovná ponuka?

Programátor robotov

Popis pracovnej pozície

 • tvorba dráhy robota s parametrami v robotickej ceste (rýchlosť, aproximácia, zrýchlenie)
 • nastavenie RCS (Robot Controller Software)
 • preverenie bezkolíznosť dráh robota
 • nastavenie nástrojov a bázy (Tool, Base)
 • definícia externých osí a vytvára dráhy s externým nástrojom (napr. servo kliešte, pojazd robota)
 • tvorba schémy blokácii robota s ohľadom na čas pracovného cyklu
 • implementácia celkových korekcií dráh aj s preverením logiky
 • zadanie off-line programovacích príkazy do robotov
 • uskutočnenie zamerania bázy, zapísanie nástrojov, posun dráhy podľa súradníc

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť pri riešení úloh
 • technické myslenie
 • dôslednosť
 • zmysel pre zodpovednosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • flexibilita
 • analytické schopnosti
 • spoľahlivosť
 • príjemné vystupovanie
 • ochota cestovať

Zaujala ťa pracovná ponuka?

Teambuildingy a akcie

Teambuildingové a mimo pracovné akcie sú neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry smerujúcej k budovaniu a zlepšovaniu medziľudských vzťahov.

Klientom pomáhame vo všetkých vývojových fázach projektu.

Naše služby

Pracujte pre jednu z vedúcich konštrukčných kancelárií.

Kontaktujte nás